Info o Vltavě

Mapa Vltavy

Vodácké desatero

  1. Informuj se o aktuálním vodním stavu, obtížnosti a případných nebezpečích řeky před vyplutím.
  2. Nepřeceňuj svoje síly - při vyšším průtoku či nepříznivém počasí může být splouvání nebezpečné.
  3. Používej vodáckou vestu.
  4. Zastav před jezem, prohlédni si ho a pak s rozhodni, jak jez překonáš.
  5. Nejezdi opilý a po setmění.
  6. Dbej pokynů a výstrah Povodí Vltavy s.p. a CHKO
  7. Neznečišťuj řeku a její okolí.
  8. Neruš faunu a nenič flóru.
  9. Stanuj jen v kempech a na oficiálních tábořištích.
  10. Buď ohleduplný k rybářům a ostatním návštěvníkům řeky.