Informace o sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení Půjčovny lodí a kempy na Vltavě. Členy sdružení spojuje zájem o organizované i soukromé splouvání řeky Vltavy, na ochraně přírody a krajiny kolem řeky Vltavy a na ochraně a rozvíjení kulturních, folklórních a historických památek Povltavského regionu.

Základními cíli sdružení jsou zejména