Projekt „Čistá a bezpečná Vltava“

Sdružení půjčoven a kempů na Vltavě spolupracovalo v roce 2012 se Sdružením pro Vltavu na realizaci projektu „Čistá a bezpečná Vltava“ financovaného z části z neinvestiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2012.

V projektu se realizovalo:

1. Zřízení informačních map
Bylo osazeno celkem 33 ks informačních tabulí - map velikosti 1,5 m x 1,0 m na dřevěných konstrukcích nebo na objektech na tábořištích (občerstveních) v úseku Vyššší Brod – Boršov nad Vltavou (kempy, jezy a další důležitá místa). Na mapě jsou znázorněny jezy včetně doporučených průjezdů a způsobů přenášení, GPS souřadnice a zásady bezpečného a slušného chování na řece.

2. Instalace popelnic na odpadky
Na některých místech, kde nejsou kontejnery na odpad (jako třeba v tábořištích), bylo osazeno celkem 6 ks popelnic (držák s víkem na igelitové pytle umístěný na dřevěné konstrukci, většinou u informační tabule - mapy). Tyto pytle jsou pravidelně vyváženy dle potřeby správcem úseku.

3. Zřízení kilometrážních tabulí
V úseku Vyší Brod – Boršov nad Vltavou bylo osazeno celkem 29 ks kilometrážních tabulí velikosti 600mm x 400mm s údajem vzdálenosti a času k nejbližšímu tábořišti pro snadnější orientaci vodáků.

4. Vybudování bezpečných nástupů na řeku
Po domluvě se starostou Vyššího Brodu a starostkou Rožmberka byl vybudován bezpečný nástup na řeku ve Vyšším Brodě u parkoviště pod klášterem, kde je také vyhrazeno místo na skládání lodí, a v Rožmberku (nad čerpací stanicí PHM).

5. Provedeno sčítání osob a plavidel
Bylo provedeno sčítání osob a plavidel na řece ve třech týdnech (červnovém, červencovém a srpnovém) ve Vyšším Brodě na jezu a na jezu Konopa (Papouščí skála) před Českým Krumlovem. Tyto letošní výsledky byly porovnány s výsledky sčítání z let 1998 a 2003, které byly získány v podobných termínech a místech.

6. Proveden monitoring skládek
Koncem srpna 2012 a v září 2012 proběhl monitoring skládek v okolí řeky s porovnáním se stavem těchto skládek z roku 2002.

7. Provedeno celkové čištění Vltavy
V září (8.9.2012) bylo provedeno celkové Čištění Vltavy 2012 v celém úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou, které se konalo tak jako každý rok po ukončení hlavní vodácké sezóny.