Čištění Vltavy 2012

Dne 8. září 2012 organizovalo občanské Sdružení pro Vltavu ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p., Sdružením půjčoven lodí a kempů na Vltavě, Českým svazem ochránců přírody a Nadačním fondem Veolia již 18. ročník Čištění Vltavy. Původně měl být čištěn celý úsek Vltavy od Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, ale pro menší počet dobrovolníků byl v tomto termínu vyčištěn pouze úsek na Dívčí Kámen. Úsek do Boršova nad Vltavou bude vyčištěn do konce září 2012.

Vlastní čištění bylo již tradičně organizováno z tábořiště ve Spolí. Vltava od Vyššího Brodu do Boršova n/Vltavou byla rozdělen na 10 úseků řeky, každý byl čištěn po obou březích a i v korytě. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě ze svých půjčoven, některým je bezplatně zapůjčila půjčovna INGE z Vyššího Brodu a půjčovna Pavla Musila z Rožmberka. Na tyto plavidla byl sbíraný odpad nakládán a odvážen k nejbližším kontejnerům nebo na sběrná místa. Odvoz odpadu, včetně zaplacení poplatků na skládkách, zajistili obce, provozovatelé některých tábořišť a Povodí Vltavy, s.p..

Čištění Vltavy se letos i přes krásné počasí účastnilo pouze 155 dobrovolníků. Povodí Vltavy,s.p. podle dohody snížil průtok vody v řece na minimum, proto bylo možno dobře vyčistit i dno řeky. Naplněno bylo částečně 7 kontejnerů a připraveny k odvozu 3 skládky pytlů s odpadem. Celkem bylo naplněno asi 670 pytlů převážně drobným odpadem.

Na této akci se opět aktivně podílely některá města a obce ležící na Vltavě v uvedeném úseku. Akci podpořilo přes 35 sponzorů z regionu i ze vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a kiosků, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (viz seznam).

Sesbíraného odpadu bylo letos více než v roce 2011, zejména v místech, kde během sezóny kotvily „plovoucí bary“. Ostatně i celková skladba sebraného materiálu v řece odpovídala zbytkům z těchto barů. Opět tak převážil drobný odpad pocházející z letošní letní sezóny na řece (plastové kelímky, rozbité skleněné láhve, PET láhve, igelitové obaly, plechovky od/s pivem) nad nevodáckým odpadem (staré plechy, vyřazené domácí spotřebiče, pneumatiky a další součásti aut).

Akce Čištění Vltavy 2012 byla pořádána v rámci celkové koncepce činnosti Sdružení pro Vltavu a letos i jako součást projektu „Čistá a bezpečná Vltava“ pořádaného za podpory a s finanční pomoci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Podrobnosti o minulých ročnících Čištění Vltavy, statistiky a fotografie, a rovněž informace o Sdružení pro Vltavu a jeho cílech najdete na webových stránkách: www.sdruzeniprovltavu.cz

SEZNAM SPONZORŮ ČIŠTĚNÍ VLTAVY 2012: